Cymraeg

Helen Griffin in Kaite O'Reilly's Purple and Green, part of Agent 160 Presents A Fun Palace. Pic credit: Polly Thomas at Wales Millennium Centre, Cardiff.

Helen Griffin in Kaite O’Reilly’s Purple and Green, part of Agent 160 Presents A Fun Palace. Pic credit: Polly Thomas at Wales Millennium Centre, Cardiff.

Mae Agent 160 yn gwmni sydd yn cael ei redeg gan awduron sy’n cynhyrchu gwaith gan ddramodwyr Cymraeg ledled y DU. Cynhaliodd Sphinx Theatre gynhadledd a datgelwyd yno mai dim ond 17% o’r gwaith sy’n cael ei gynhyrchu yn y DU sydd wedi ei ysgrifennu gan fenywod. Hoffai Agent 160 ychwanegu at hyn gan gwestiynu’r anghydbwysedd yma mewn cynhyrchu a chomisiynu mewn ffordd ymarferol.

Dydy Agent 160 ddim yn ymgyrchu: maent yn ysgrifennu am beth bynnag sy’n mynd a’u diddordeb nhw heb gael eu rhwystro gan ryw, oedran, dosbarth cymdeithasol na lle. Roedd Aphra Behn – y fenyw cyntaf i ennill bywoliaeth fel dramodydd – hefyd yn ysbïwr. Ei henw cudd hi oedd Agent 160.

Mae Agent 160 yn cynhyrchu gwaith gan ei aelodau drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.